Изобретен метод визуализации генетической мутации — Naked Science