СМИ: Гитлер употреблял наркотики систематически — Naked Science